Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HARGS KLOCKARGÅRD 1:4 VÄSTRA HARGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Hargs kyrka, 85

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARGS KLOCKARGÅRD, VÄSTRA HARGS KYRKA (akt.), VÄSTRA HARGS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HARGS KLOCKARGÅRD 1:4

12/16/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den f d skolan/sockenstugan en kulturhistoriskt intressant miljö.

Kyrkogården
Ett mycket högt kulturhistoriskt värde ligger i de stora gravvårdar och gravanläggningar som speglar mängden av stora gårdar i socknen. På kyrkogården finns även ett flertal enkla gravvårdar, bl a träkors, som minner om den s k allmänna linjen. Det kan noteras att ett flertal påkostade gravar ligger norr om kyrkan - den del av kyrkogården som tidigare i allmänhet hade ansetts vara "mindre fin". Ett kulturhistoriskt värde finns även i andra enskilda vårdar. Titlar på gravvårdar säger en...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Ett mycket högt kulturhistoriskt värde ligger i de stora gravvårdar och gravanläggningar
som speglar mängden av stora gårdar i socknen. På kyrkogården finns även ett flertal
enkla gravvårdar, bl a träkors, som minner om den s k allmänna linjen. Det kan noteras
att ett flertal påkostade gravar ligger norr om kyrkan – den del av kyrkogården som
tidigare i allmänhet hade ansetts vara ”mindre fin”. Ett kulturhistoriskt värde finns även
i andra enskilda vårdar. Titlar på gravvårdar säger en del om näringsliv och social
struktur i en socken. I Västra Harg finns ett flertal stora gårdar vilket bl a avspegla...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.