Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, KÄRDA 3:3 KÄRDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kärdakkg2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄRDA 3:3

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A är kyrkogårdens äldsta del med kontinuitet från medeltid. Av detta märks dock inte
mycket, utan de flesta spår är från sent 1800-tal eller senare. Kvarterets utsträckning kan dock
ha medeltida kontinuitet. Kvarteret har flera gjutjärnsvårdar av mycket högt kulturhistoriskt
värde som minner om närheten till Åminne. I kvarteret nordvästra del ligger även Emilie
Petersens grav – “Mormor på Herrestad”. Hon har betytt mycket för den frikyrkliga
missionsrörelsen och hennes grav här har därför stora kulturhistoriska värden. Gravvårdar av
olika ålder och utformning står blandade med varandra utan någon tydlig struktur, vilke...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas, Jönköpings läns museum, med representant från Jönköpings läns museum.