Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, VOXTORP 3:1 VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

voxtorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VOXTORP 3:1

1/1/08 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A-D
Det kulturhistoriska värdet är främst kopplat till blandningen av
olika vårdar vilka är viktiga för förståelsen av kyrkogårdens historia
och utveckling och dess koppling till samhällshistoriska skeenden.
Eventuella gravarrangemang är av pedagogisk betydelse.

Kvarter E-G
Kvarterets karaktär är mycket förenklad med raka rader av gravvårdar
i gräsmatta. Det kulturhistoriska värdet är främst kopplat
till vårdar med person- eller lokalhistoriskt intresse.

Kvarter H, J och K
Området har en typisk uppbyggnad för efterkrigstiden med raka
rader av vårdar längs med rygghäckar. Det är denna övergripande
struktur som...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.