Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rydaholmkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYDAHOLMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A-D har idag en typisk efterkrigstida karaktär med låga
vårdar, delvis längs rygghäckar, en vanlig företeelse på svenska
kyrkogårdar. Det kulturhistoriska värdet ligger i den övergripande
strukturen och enstaka äldre vårdar med titlar eller konstnärlig
utformning. Vidmakthållandet av de tre grusgravarna fyller ett pedagogiskt
syfte, som en spegling av hur hela kyrkogården tidigare
såg ut. De hantverksmässiga 1800-talsvårdarna invid muren har
var för sig ett mycket högt värde som representanter för den lokala
gravkonsten innan industrialismen.

Kvarter E, F, K, N, Q, R och S ligger längs den sträckning kyrkogårdsmur...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.