Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, FORSHEDA 13:1 FORSHEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

forshedakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSHEDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSHEDA 13:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A, B och E hör till kyrkogårdens äldsta men också mest
uppblandade kvarter, med gravvårdar av olika typer, format och
ålder bredvid varandra. Området är synnerligen känsligt för ändringar.
Till synes saknas det en struktur för hur gravarna är ordnade.
Detta beror på det ovanliga tillvägagångssättet att blanda allmänna
och enskilda gravar. Det kulturhistoriska värdet ligger dels i enstaka
vårdar med konstnärlig eller monumental utforming, gjutjärnsvårdar,
person- och lokalhistoriskt värdefulla vårdar m. fl . Dels ligger
det kulturhistoriska värdet även i att dessa ofta påkostade vårdar
står uppblandade med enkla allm...

Läs mer i eget fönster

Jonas Haas, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.