Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, ALSENS PRÄSTBORD 1:2 ALSENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4196-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALSENS KYRKA (akt.)
Jämtland
Krokom

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ALSENS PRÄSTBORD 1:2

12/31/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Kyrkan är högt belägen i det väl hävdade landskapet ovanför Alsensjön och utgör ett viktigt blickfång i kulturlandskapet. Begravningsplatsen söder om byvägen präglas i sin äldre del av en rik grönska. Plana gräsbevuxna ytor med gravstenar bryts upp av grustäckta gångar. Kyrkans exteriör är sedan återuppförandet efter branden välbevarad. Till form och proportioner behåller kyrkobyggnaden sin nyklassicistiska karaktär från den första byggnadstiden på 1840-talet, medan 1920 - talets bidrag till uttrycket återfinns i en förändrad utformning av lanterninen samt tillkomsten av två rundfönster...

Läs mer i eget fönster

Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarie & Christina Persson bebyggelseantikvarie vid Jämtlands läns museum.
2003-2006. Beställt av Härnösands stift.