Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, NÄSBY 12:1 NÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

näsbykkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSBY KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSBY 12:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A och B är typiska gamla köpegravskvarter med statusfyllt
läge invid kyrkan. Om kvarterens höga status vittnar fl era godsägaroch
två komministergravar. Ett rikt bestånd av påkostade gravvårdar
från förra sekelskiftet ger kvarteren deras karaktär och står för de
främsta kulturhistoriska värdena. Av det tidiga 1900-talets kyrkogårdsideal
med grusbäddar kvarstår bara ett exempel, förvisso av
pedagogiskt intresse. Mångfalden av titlar speglar socknens historia
och bl.a. den betydelse de många godsen haft. Ett särskilt högt kulturhistoriskt
värde har de båda, sekundärt placerade, handhuggna
1700-talsvårdarna, vilka repr...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.