Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, LANNASKEDE STOM 2:1 LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lannaskedegamlakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANNASKEDE STOM 2:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Lannaskede gamla kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung.
Kyrkogården har bevarat sin småskalighet tack vare uppförandet
av Lannaskede-Myresjö gemensamma kyrka på ny plats
1876 med tillhörande kyrkogård. Lannaskede gamla kyrkogård
och det intilliggande f.d. komministerbostället ingår i ett område
klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkogården har en
rektangulär plan och inhägnas av kallmur med smidesgrind mellan
putsade stolpar. I samverkan med en idag något gles trädkrans och
kyrkogårdens enda grusgång förmedlas intrycket av en traditionell
landsbygdskyrkogård.
Kyrkogården övergavs aldrig helt under de...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.