Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VALLERSTAD 15:1 VALLERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLERSTADS KYRKA (akt.), VALLERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLERSTAD 15:1

8/24/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den omgivande bebyggelsen en samlad by- och kyrkomiljö med kulturhistoriska värden.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Vallerstads kyrka utgör ett exempel på de kyrkor som nybyggdes under mitten av 1800-talet till följd av befolkningsökningen. Kyrkan präglas exteriört av byggnadstidens ideal med putsade fasader, symmetriskt placerade fönster, ett relativt flackt sadeltak och tornets låga öppna lanternin. Interiören har, trots restaureringen 1951, kvar sin nyklassicistiska prägel med ett...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson Östergötlands länsmuseum och 1.e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen i Östergötlands län

1/1/03 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Vallerstad kyrka och kyrkogård med dess murar, grindar och trädkrans samt
gravkapellet bildar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska
värden.
Det är av stor vikt att den norra muren till gamla kyrkogården (nu mellan den äldre och
yngre kyrkogården) inte förändras ytterligare, utan att kyrkogårdens äldre begränsning
är tydlig. Träden i trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framför allt under 1800-talet. De höga lövträden vid den äldre
norra begränsningen har ingått i den äldre trädkransen och understryker även de
kyrkogårdens äldre utsträckn...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors 2003 och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.