Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, BÄCKABY 3:20 BÄCKABY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

bäckabykkg3.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÄCKABY KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÄCKABY 3:20

1/1/08 Karaktäristik och bedömning

Bäckaby kyrkogård anlades i samband med att kyrkan uppfördes
1897-98. Kyrkogården ligger centralt i kyrkbyn med den före
detta skolan i söder och församlingshemmet i väster. Den gamla
kyrkogården ligger cirka 100 meter åt sydöst och har använts vid
sidan om den nya. Stödmur, ålderdomlig trädkrans, häckomgärdning
och smidesgrind ger en bild av en typisk landsortskyrkogård
från förra sekelskiftet. Kyrkogården är utvidgad åt norr 1937, efter
ritningar av arkitekt Paul Boberg, då den i det närmaste fördubblades
i storlek.
Kyrkogården har fått sin karaktär främst under andra hälften av
1900-talet. En jämförelse med Bobergs ritn...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.