Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, VÄSTBRO 1:4 BRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 182:22

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRO KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTBRO 1:4

9/30/02 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Kyrkans höjdläge med den sluttande kyrkogården med sina olika komponenter ger karaktär åt anläggningen. Kyrkans exakta tillkomsttid har inte gått att fastställa. Den kyrkobyggnad vi idag ser är troligen resultatet efter om- och påbyggnader under 1760-och 70-talen. Sedan västtornets överbyggnad tillkom 1895 har den nyklassicistiska exteriören inte genomgått några nämnvärda förändringar. Interiört präglas kyrkorummet främst av tillbyggnaden i slutet av 1700-talet men också av 1800- och 1900-talets renoveringar. Inredningen i form av altartuppsats från 1600-talets slut och predikstol från 170...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder, Lena Magnusson och Curry Heimann från Värmlands Museum, Lars Bergström och Karl-Arne Karlsson från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland, Inge Bredin från Karlstads stift samt Ingrid Schwanborg från Riksantikvarieämbetet.