Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, MAGISTRATEN 1 VÅRFRUKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00746

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅRFRUKYRKAN (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

MAGISTRATEN 1

5/17/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Vårfrukyrkan utgör tillsammans med rådhuset och den övriga bebyggelsen runt torget en mycket väl sammanhållen bebyggelsestruktur med småstadskaraktär, som även utgör område av riksintresse för kulturmiljövården.

Kyrkobyggnaden
Vårfrukyrkan utgör en mycket välbevarad representant för de stora och påkostade stadskyrkorna som uppfördes i de medeltida städerna med bl a inflytande från invandrande handelsmän och hantverkare. Kyrkan är en av Östergötlands få medeltida tegelkyrkor och har trots ett flertal omändringar och bränder behållit en medeltida höggotisk karaktär avseende volym och exteriör utformning med ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewénius, Länsstyrelsen Östergötlands län.