Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skeppsås kyrka, 103

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPPSÅS KYRKA (akt.), SKEPPSÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPSÅS 4:1

5/17/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, kyrkogården och klockboden utgör tillsammans med prästgårdsanläggningen och skolbyggnaden ett sockencentrum med ett framträdande läge i landskapet.

Kyrkogården
Liten kyrkogård med ett mycket stort antal enskilda stenar med mycket högt och högt kulturhistoriskt värde. Mycket högt värde också i den allmänna miljön. Klockboden utgör ett välbevarat exempel på 1910-talets byggnadsideal i nationalromantik.
Kyrkobyggnaden
Skeppsås kyrka representerar på ett tydligt sätt de romanska sockenkyrkorna som under 1700-talet byggdes till för att rymma den växande befolkningen. Kyrkan försågs då med en korsarm ell...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius, Länsstryrelsen Östergötlands län

1/1/03 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Skeppsås kyrka och kyrkogård med klockbod, murar, grindar och trädkrans bildar en
väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Klockboden har ett
äldre ursprung och har troligen tidigare delvis haft andra funktioner. Kyrkogårdsmuren
är relativt dominerande i den småskaliga kyrkomiljön, liksom den väl uppvuxna
trädkransen. Träden i trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framför allt under 1800-talet. Till kyrkogården leder två
dekorerade grindar i järnsmide, där den södra grinden är en mer påkostad pargrind, som
markerar kyrkans huvudingång.
...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.