Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, JÄRSTAD 9:1 JÄRSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Järstad kyrka, 29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSTADS KYRKA (akt.), JÄRSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTAD 9:1

3/11/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med byggnaderna med tidigare skolanknytning och de övriga gårdarna en samlad kyrkbymiljö med ett framträdande läge i landskapet.

Kyrkogården
Mycket högt kulturhistoriskt värde i den bevarade helheten, främst grus-häck kvarteret och i ett stort antal enskilda gravvårdar, främst stenramsgravarna och gravarna med medaljonger. En ovanligt gammal 1600- talsvård, som bör tillhöra den allra första generationen gravstenar som överhuvudtaget stått på kyrkogårdarna (1603).

Kyrkobyggnaden
Järstad kyrka är den enda medeltida landsbygdskyrkan i Östergötland som uppfördes helt a...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius, Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/03 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Järstad kyrka och kyrkogård med murar, grindar och en delvis bevarad trädkrans utgör
en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkan ligger på
kyrkogårdens norra del, vilket var en vanlig placering under medeltiden.
Kyrkogårdsmuren har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och i Järstad förstärks detta
av att det finns bevarade bindringar för hästar i muren. Pargrindarna i öster bildar
tillsammans med de putsade grindstolparna en påkostad huvudingång till kyrkogården.
Träden i trädkransen visar på det parkideal som blev vanligt på landsortskyrkogårdarna
framför allt under ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors 2003 och arbetet sker i samråd med
Linköpings stift och Länsstyrelsen i Östergötlands län samt i en referensgrupp för den
stiftsövergripande inventeringen.