Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, LILLA SKOGSJÖ 1:1 HÖGBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Högby kyrka, 7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖGBY KYRKA (akt.), HÖGBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LILLA SKOGSJÖ 1:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de f d skolbyggnaderna och kyrkstallet en värdefull miljö.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Högby kyrka representerar de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes i mitten av 1800-talet till följd av befolkningsökningen och nya liturgiska krav på gudstjänstlokalerna, men även till följd av sockensammanslagningen mellan Högby och Västra Skrukeby socknar. Kyrkan fick en ovanlig placering med sakristia i väster och torn i öster. Kyrkans exteriör präglas av byggnadstidens ideal med en nyklassi...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna sewenius, Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Högby kyrkogård är en relativt stor landsbygdskyrkogård anlagd 1870 på en ny plats.
Den har i hög utsträckning behållit sin ursprungliga prägel av sent 1800-tal. Till denna
karaktär hör den rektangulära formen, trädkransen, de ursprungliga grusgångarna och
kyrkogårdsmuren. Dessa utgör ett kulturhistoriskt värdefullt tidsdokument.
Kyrkogården bär ännu spår av en ursprunglig ståndsindelning med mer påkostade
gravar utmed anläggningens utkanter och i utkanterna av de inre kvarteren samt med
enklare platser inne på kyrkogården. Flera av de vårdar som står längs utkanten är från
sent 1800-tal och tidigt ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors, Östergötlands länsmuseum
2005.