Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, MÅNSARP 1:182 MÅNSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Månsarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÅNSARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÅNSARP 1:182

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarterets främsta kuturhistoriska värde är kopplat till de enskilda
gravvårdarna. Kvarterets norra del har förmodligen varit ämnat för
allmänna linjen och det fåtal gravvårdar som påminner om detta
gravskick bör även framledes få stå kvar. Allmänna linjen-vårdar är
viktiga att bevara eftersom de bidrar till att skildra den sociala bredden
i samhället och på kyrkogården. Även mer påkostade vårdar
har kulturhistoriska värden särskilt de två grusgravarna och de med
titlar, orts- och gårdsnamn som påminner om och speglar bygden.
Till dessa hör även vårdar med person- och lokalhistoriskt värde.

Kvarter B
Kvarteret...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.