Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 2:1 BOTTNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_061:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BOTTNARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 2:1

6/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Bottnaryds kyrka ligger på en medeltida kyrkplats i skogsbygderna kring sjön Stråken. Kyrkan är belägen vid en mindre sjö i den norra änden av samhället Bottnaryd. Invid kyrkogården finns prästgård, sentida församlingshem och skola.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården består av en äldre del och en högre liggande utvidgning, vilka skiljs åt av en hög stödmur och trädrad. Kyrkogården omgärdas till större delen av kallmur och trädrad. I muren finns smidesgrindar med stenstolpar. Från ingångarna löper raka grusgångar fram till kyrkan. Sydväst om kyrkan står en reslig öppen klockstapel från 1686 med bl.a. två medeltida klockor...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings länsmuseum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Christine Hederström, Länsstyrelsen i Jönköpings län