Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BANKERYD 5:1 BANKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bankeryd kkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BANKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BANKERYD 5:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarteret längs västra kyrkogårdsmuren och en del av södra sidan
utgör de kulturhistoriskt mest värdefulla delarna av gamla kyrkogården
(tillsammans med anslutande delar av kvarter B och F).
Detta yttrar sig i de över större delen av ytan sammanhängande
grusgravarna med låga häckar. Detta var en karaktär som fram till
1980-talet präglade hela gamla kyrkogården. Grusgravar har försvunnit
i stora antal från i princip alla länets kyrkogårdar, varför det
är av desto större vikt att värna de som fått vara kvar, särskilt när
det rör sig om sådana här helheter. Häckar och stenramar är viktiga
beståndsdelar i utformninge...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.