Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, HOGSTAD 21:4 HOGSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOGSTADS KYRKA (akt.), HOGSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOGSTAD 21:4

7/7/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Hogstad kyrka utgör tillsammans med den f d skolan/ålderdomshemmet en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Kyrkogården
Efter avslutad kyrkogårdsinventering kompletteras den kulturhistoriska bedömningen.

Kyrkobyggnaden
Hogstad kyrka representerar de medeltida sockenkyrkor som byggts om vid olika tillfällen. Långhuset med det lägre och smalare koret samt absiden visar på att det rör sig om en romansk kyrka. Tornet med den välvda huven och lanterninen samt de stora fönsteröppningarna är mer typiskt för de nyklassicistiska kyrkorna. Fönstren är från 1870- talet i det då moderna materialet gjutjärn. Kyrkans stom...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewénius, Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Hogstads kyrkogård är en medelstor landsbygdskyrkogård. Den gamla kyrkogården
lades om 1984 och dess inre förändrades i och med att den gamla allmänna linjen och
grusgravssystemen togs bort. Istället präglas denna del av rygghäckssystem som norr
om kyrkan är långa och raka och söder om kyrkan bildar rektanglar. Till dels har den
ursprungliga strukturen på kyrkogården ändå behållits. Till detta hör omgärdningen med
kyrkogårdsmur med smidda järngrindar från 1859 och trädkrans Till stor del har också
de ursprungliga grusgångarna bevarats. Samtliga dessa element påminner om det
parkideal som var förhärs...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Olle Hörfors, Östergötlands länsmuseum
2005.