Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, ÅDALS-LIDENS KYRKOJORD 17:1 ÅDALS-LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅDALS-LIDENS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅDALS-LIDENS KYRKOJORD 17:1

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Ådals-Lidens kyrka ligger mitt i byn, ett centralt läge i korsvägen i Näsåker. Den är exteriört präglad av uppförandetidens sena 1810-tal med en för stiftet ovanlig arkitektonisk lösning. Här möter landsortens träbyggnadstradition centralortens akademiska önskemål. Dess träarkitektur strävar efter likhet med den klassicistiska sten- och puts traditionen från Tessin och Hårlemans tidevarv. Dess pragmatiska enkelhet i utförandet, egentligen en förstorad salsbyggnad, har den gemensam med Getings andra kyrkor, men detaljmässigt något mer akademiskt justerad av Överintendentämbetet. Den 1914 ombyggda, överdimensionerade takryttaren har ä...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2005-2006.