Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, FORSBYN 1:6 SILLERUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 198:7

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SILLERUDS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSBYN 1:6

1/21/03 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
Med sin planform intar SILLERUDS STENKYRKA en särställning som Värmlands enda centralkyrka. I exteriören finns drag av såväl nyromanik som nyklassicism och trägotik. Förutom igensatta ljusinsläpp och handikapphiss är exteriören mycket välbevarad sedan byggnadstiden. Inredningen är till stor del oförvanskad, även om interiören präglas av 1950-talets renovering då mycket av centralkyrkans grundidé gick förlorad genom flytt av bänkar, predikstol samt ändring och borttagande av läktarna. Begravningsplatsen speglar kyrkans utformning och har ett från kyrkan utgående radiellt gångsystem och vari...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder och Lena Magnusson från Värmlands Museum, Lars Bergström från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Inge Bredin från Karlstads stift.