Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2 EDEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Edebo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EDEBO KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EDEBO PRÄSTGÅRD 2:2

10/21/08 Karaktäristik och bedömning

Edsbro kyrka är en typisk senmedeltida salskyrka i Roslagen med sina högresta gråstensmurar och enkla, väl bevarade grundform. Interiört är de tydliga skarpa kalkmålningarna bärande för upplevelsen av kyrkorummet. Den högresta och rikt förgyllda altaruppsatsen står som en kontrast till de medeltida målningarna men kyrkorummet hålls samman av snickerier med likartad och väl avvägd färgsättning. I kyrkomiljön framträder den senare kyrkogårdsdelen med sin tydliga rumsskapande verkan och koppling till tillkomsttidens arkitektoniska ideal. Den äldre kyrkogården illustrerar den äldre landsortskyrkan genom sin mindre skala och relativt åld...

Läs mer i eget fönster

Magnus Henriksson, Kose Estland