Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Torsby kn, BOGRANGEN 2:4 SÖDRA FINNSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 446.06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDRA FINNSKOGA KYRKA (akt.)
Värmland
Torsby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BOGRANGEN 2:4

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
SÖDRA FINNSKOGAS enkla, nyklassicistiska TRÄKYRKA tillhör en grupp kyrkor som uppfördes i de värmländska finnskogarna under 1800-talet.
Kyrkan, uppförd efter ritning av arkitekt Axel Nyström, var från början korsformad men vid en renovering och ombyggnad 1953 togs den södra korsarmen bort varvid byggnaden fick sin nuvarande planform med långhus och en norra korsarm med sakristia och samlingssal.
Kyrkorummet i klassicerande stil är stort, relativt avskalat och får idag sin prägel av en genomgripande restaurering utförd 1953 av Einar Lundberg, då färgsättning och fast inredning förnyades....

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Maria Linder, Värmlands Museum, 2004-08-19.
Referensgrupp: Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Karl-Arne Karlsson, Regionmuseum Västra Götaland och Maria Linder, Värmlands Museum.