Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, MARUM 2:11 BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Björkö-Arholma kyrka sedd fr vägen.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Frikyrka

Religionsutövning - Bönhus

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

MARUM 2:11

9/29/04 Karaktäristik och bedömning

Björkö-Arholma kyrka är i storlek och utförande relativt enkel till sin karaktär. Den relativt anspråkslösa exteriören liksom den lågmälda interiören har kommit att karaktärisera flera av skärgårdens kyrkor och kapell. Enkelheten har därför ett byggnadshistoriskt intresse i sig.

Björkö-Arholma kyrka karaktäriseras dock främst av 1950-talets renovering. Under denna tid förhöjdes taket till den branta form det har idag. Likaså gestaltades interiören i sin helhet med målningar i koret, bänkar, orgelläktare, orgelfasad etc. Det är främst de färgstarka kormålningarna som drar åt sig blickfånget och präglar interiören, som för övrigt ...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars, Stockholms läns museum