Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Järfälla kn, KALLHÄLL 1:19 KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2004-1334

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALLHÄLLS KYRKA (SANKT LUKAS KYRKA) (akt.)
Stockholm
Järfälla

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KALLHÄLL 1:19

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

S: t Lukas kyrka är byggd 1977 som stadsdelskyrka i Kallhäll och blev församlingskyrka när Kallhälls församling bildades 1992. Anläggningen innehåller kyrkligt centrum med kyrka, församlingssal och församlingsgård. De olika verksamheterna avspeglar sig i exteriören som urskiljbara byggnadsdelar men utförda med samma gula fasadtegel. Arkitekten har använt sig av bågen som motiv vid utformningen av kyrksal och klockstapel
Kyrkorummet präglas av den konstnärliga utsmyckningen, särskilt de två höga fönstrens glasmosaiker vilka liksom i gotikens kyrkor ger rummet en känsla av mystik. Altartavlan med motivet "Agnus Dei" är utförd i får...

Läs mer i eget fönster

Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum