Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, ENEBYMO 1:4 ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA ENEBY KYRKOGÅRD (akt.), ÖSTRA ENEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENEBYMO 1:4

6/8/04 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan med kyrkogården utgör en väl sammanhållen enhet i en i övrigt till största delen förändrad miljö. Den kraftiga kyrkogårdsmuren förstärker detta intryck. Den ombyggda skolan söder om kyrkogården och tiondeboden är viktiga inslag i den historiska och centrala miljö som kyrkan och kyrkogården utgör.

Kyrkogården: Den kraftiga kyrkogårdsmuren utmed Finspångsvägen i väster och i söder är speciell för Östra Eneby och viktig för kyrkogårdens karaktär. Området norr om kyrkan med sina sandtäckta gravar omgivna av tujahäckar visar på en tidigare dominerande utformning av våra kyrkogårdar och är en viktig kunskapskälla. De höga träden ä...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Östra Eneby kyrka och kyrkogård med dess grindar, mur och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Kyrkogårdsmuren är speciell på så vis att den är försedd med ett tak av spån, lika
kyrktaket. Omgärdningen har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.
Trädkransen är viktig för miljön och visar på det parkideal som var gällande på
kyrkogårdarna från slutet av 1700-talet, på landsortskyrkogårdarna åtminstone från
mitten av 1800-talet. Trädkransen är fotograferad på 1930-talet och har säkert funnits
där sedan en längre tid tillbaka. Fotografiet från 1938 visar högt ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete har utförts av antikvarie Olle Höfors, rapport har utförts av Olle Hörfors och
Björn Rydell, Östergötlands länsmuseum 2006.