Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TÅBY 8:1 TÅBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Tåby kyrka, sö. 2007-05-11 025.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÅBY KYRKA (akt.), TÅBY KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TÅBY 8:1

6/20/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, kyrkogården och gravkoret utgör tillsammans med bl a skolbyggnaderna, f d sockenstuga, den f d prästgården och man- och ekonomibyggnaderna vid Tåby gård en innehållsrik och ålderdomlig kyrkomiljö, som vittnar om kyrkplatsens forna betydelse som sockencentrum. Skolbyggnaderna, som fortfarande är i bruk, bidrar starkt till en historisk kontinuitet.
Kyrkogården
Det f d gravkoret för D H Taube och Beata Magdalena Ribbing på Mems säteri har en mycket medveten arkitektonisk utformning och utgör exteriört ett av de mest påkostade och bäst bevarade gravkoren i Östergötland från slutet av 1700-talet.

En fullständig kulturhistorisk b...

Läs mer i eget fönster

Anna Lindqvist, Östergötlands länsmuseum
Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseu
Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum
Jonna Stewenius, Länsstyrelsen i Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Tåby kyrka och kyrkogård med dess grindar, mur, trädkrans och gravkor är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkogårdens struktur
med sin fortfarande tydliga uppdelning med mer påkostade köpegravar norr om kyrkan
och en enklare sydsida betingar ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Kontrasten
mellan nord- och sydsidan är viktig att bevara. På kyrkans norra sida står ett gravkor
över släkterna Taube, Hamilton och von Saltza, Mems slotts ägare. Gravkoret ändrades
1952 till att bli Tåby församlings gravkapell. Det har ett mycket högt värde dels genom
sin funktion och d...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete har utförts av antikvarie Olle Hörfors, rapport har utförts av Olle Hörfors,
Jeannette Kreutz och Björn Rydell, Östergötlands länsmuseum 2006.