Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, TINGSTAD 11:6 TINGSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910814/014

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TINGSTADS KYRKOGÅRD (akt.), TINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TINGSTAD 11:6

11/17/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkomiljön i Tingstad har en mycket lång kontinuitet som viktig samlingspunkt för ett större område. Kyrkan med den f d prästgården och sockenstugan utgör ett värdefullt exempel på ett sockencentrum.

Kyrkogården
Kyrkogårdens nuvarande omfattning är åtminstone densamma som under början av 1700-talet. Trädkransen utgör en kulturhistoriskt viktig del av kyrkogården. Den visar på det parkideal, som slog igenom på våra landsortskyrkogårdar under andra halvan av 1800-talet. I Tingstad utgörs trädkransen av askar, som verkar ha varit ett vanligt trädslag i trädkransarna. Ett annat viktigt inslag är de häckomgärd...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Tingstads kyrka och kyrkogård med dess murar, trädkrans, kapell och gravvårdar, utgör
en sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.

Muren med dess grindar är mycket värdefull. Kulturhistoriskt intressant är den lilla
grinden i den västra muren som leder till prästgården. Det var vanligt när prästgården
låg nära kyrkan att det fanns en särskild öppning i kyrkogårdsmuren. Uppskattningsvis
är grindarna från slutet av 1800-talet. Berget ger en särskild karaktär åt kyrkogården
med muren som sträcker sig uppepå.

Trädkransen minner om ett äldre parkideal som råder på våra stadskyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands
länsmuseum 2007.