Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nässjö kn, FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13 FLISBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Flisby 1 augusti 2006 031.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FLISBY KYRKA (akt.), FLISBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Nässjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Begravningsplats

FLISBY KLOCKAREGÅRD 1:13

8/30/06 Karaktäristik och bedömning

KYRKAN
Flisby kyrka är ett mycket välbevarat exempel på en sen nyklassicistisk kyrka. Detta tar sig uttryck genom markerade portaler på långsidorna, kraftigt profilerade listverk i såväl exteriör som interiör, samt altaruppsatsens arkitektoniska inramning. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning vilket är otraditionellt men är ett exempel på den nya pragmatiska inställning som ”Tegnerepoken” hade gentemot t ex kyrkornas orientering.

Om den nord-sydliga orienteringen är ovanlig så har Flisby kyrka en mer typisk utformning i exteriören – uppförd med influenser från andra byggnader i empirestil. De arkitektoniska elementen är fr...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jonas Haas (Jönköpings läns museum), Christine Hederström (Länsstyrelsen i Jönköpings län).

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning av kyrkogården i dess helhet

Flisbys kyrkogård har en relativt kort historia i förhållande till många andra kyrkogårdar i länet.
Kyrkan med kyrkogård uppfördes 1850-53 på en ny plats, några hundra meter norr om den
gamla kyrkan. Trots att den hör till de yngre har folk begravts här sedan 1850-talet. En vandring
längs med gravarna berättar om skiftande synsätt över tid när det gäller begravningstraditioner,
synen på döden, olika sätt som människor önskat bli ihågkomna på osv. Enskilda gravvårdar
vittnar om hantverksskicklighet i utförandet och många gånger om skiftande ideal. Kyrkogården
rymmer info...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapporter har utförts av antikvarie Jonas Haas vid Jönköpings läns museum. Rapporterna
finns tillgängliga på Linköpings stift, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Jönköpings läns museum samt på
respektive kyrklig samfällighet.