Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ekerö kn, LOVÖ PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. LOVÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

LX2005-1767

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOVÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Ekerö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOVÖ PRÄSTGÅRD 2:1

LOVÖ PRÄSTGÅRD 3:1

12/8/04 Karaktäristik och bedömning

Lovö kyrka omges av ett välbevarat odlingslandskap. Trädallén med den mittaxel som bildas fram till gravmonumentet och kyrkan, ger ett monumentalt intryck. Gravmonumentet över Olof von Dahlin och Samuel Klingenstierna skapar med sitt dominerande och påtagliga läge en särskild prägel åt kyrkomiljön. Kyrkan och kyrkogården omramas av en stenmur och en välbevarad trädkrans.

Kyrkans exteriör karaktäriseras idag av framförallt två tidsepoker, dels medeltiden som framhävs genom tornkroppen och kyrkans västra del, dels gravkoret från 1600-talet. Det stora och framträdande gravkoret är tydligt markerat med de putsade fasaderna och kontras...

Läs mer i eget fönster

Niss Maria Legars och Gunilla Nilsson, Stockholms läns museum