Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, KRÅKÖN 1:3 KRÅKÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Kråkö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KRÅKÖ KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

KRÅKÖN 1:3

8/23/05 Karaktäristik och bedömning

Kråkö kapell och prästkammaren utgör tillsammans en av de mest välbevarade kapellmiljöerna i Hudiksvalls skärgård. Byggnaden är genom sin placering på en höjd och avvikande färgsättning väl synligt från stora delar av fiskeläget. Kapellet är ovanligt välbevarat sedan det uppfördes 1736 både till exteriör som interiör med exempelvis blyspröjsade fönster, äldre bänkinredning mm. Den nuvarande panelbeklädnaden på fasaderna har en för fiskarkapellen ovanligt medveten arkitektur. Vid kapellet återfinns en rad av de karaktäristiska drag som går igen vid flertalet fiskekapell; exempelvis närheten till orörd natur, klockstapel vid västgavel...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg