Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ÖDESTUGU 4:16 ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestugukkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖDESTUGU 4:16

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Ytan söder om kyrkan har en hävdvunnen karaktär som parkområde
och bör även i fortsättningen hållas fri från nya gravläggningar. De
äldre vårdar som bevarats ger kyrkogården ett historiskt djup och
är av ett stort kulturhistoriskt värde. Det är oklart om de står på
sina ursprungliga platser, i vilket fall så har de en stor betydelse för
intrycket av kvarteret.

Kvarteren A och E utgör som helhet de mest värdefulla på kyrkogården.
Detta genom att grusytor och inramande häckar ej rationaliserats
bort. Kvarteren blir goda representanter för ett ståndsmässigt
område med familjegravar under 1900-talets förra hälft. Vårdbestånde...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.