Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, SKÄRSTAD 3:31 SKÄRSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärstadkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄRSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÄRSTAD 3:31

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Traditionellt sett har det område som varit mest exponerat för
besökare varit avsatt för köpegravar vars innehavare ville hävda sig
även efter döden, vilket syns i kvarter A. Kvarteret utmärker sig
på kyrkogården genom sina många välbevarade äldre vårdar. Det
ger genom sin traditionella placering och de stora och påkostade
vårdarna en bra bild av ett köpegravskvarter från 1900-talets första
hälft. Tyvärr har grusbäddarna tagits bort på alla gravar utom en.
Det bör undersökas om det fi nns stenramar bevarade under gräset,
dessa bör i sådana fall tas fram för att stärka den kulturhistoriska
karaktären ytterligare.
...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från Länsstyrelsen i Jönköpings län.