Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, VILLASTADEN 3:5 ULRIKA ELEONORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3979-10.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ULRIKA ELEONORA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILLASTADEN 3:5

3/4/04 Karaktäristik och bedömning

Ulrika Eleonora kyrka ligger väl exponerad på en höjd och har ett dominerande läge i Söderhamns stadsmiljö, som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Kyrkans exteriör är till sin form huvudsakligen bevarad i ursprungligt skick, även om tornöverbyggnaden och fönsterförstoringar genomförts senare. Ulrika Eleonora är typisk för det sena 1600-talets påkostade kyrkobyggnader och är en av länets mycket få centralkyrkor och den enda från 1600-talet. Kyrkan har ritats av en av tidens mest betydelsefulla arkitekter, Nicodemus Tessin d.y., vars byggnadsverk kan anses vara av nationellt intresse. Kyrkorummet har genomgått flera förändringa...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Niss Maria Legars
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Niss Maria Legars och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Niss Maria Legars
Länsmuseet Gävleborg