Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, ROGBERGA 4:1 ROGBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rogbergakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROGBERGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROGBERGA 4:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter 1-6
Kvarteret har en ålderdomlig karaktär som ges av de äldre vårdarna
tillsammans med vegetationen. Tyvärr har fl ertalet grusgångar såtts
igen med gräs men kvarteret har kvar många av de drag som fanns
hos en kyrkogård under första hälften av 1900-talet. Rygghäckar
och äldre träd är värdefulla delar och bör bevaras. Äldre gravvårdar
bör få stå kvar på ursprunglig plats och nytillskott bör behandlas
restriktivt.

Kvarter 7-8
Kvarteret har en homogenitet som var vanlig under efterkrigstiden
med regelbundet placerade vårdar i upprepade rader. Kvarteret känns
idag splittrat genom sin typiska 1900-talskaraktär och d...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.