Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, LEKERYD 9:1 LEKERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lekerydkkg3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LEKERYD 9:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarterets kulturhistoriska värde hänger samman med de välbevarade
och påkostade gravvårdarna, deras storlek, förekomsten av
titlar samt grusgravarna med omgärdningar. Historiskt sett har det
varit vanligt med påkostade köpegravar längs med kyrkogårdsmuren
och detta är en karaktär att värna. De äldre, mer högresta vårdarna
är viktiga för kvarterets historiska dimension.

Kvarter B
Kvarterets kulturhistoriska värde är främst kopplat till grusgravarna
och häckomgärdningarna. Grusbädden har en hundraårig hävd på
landets kyrkogårdar men blir tyvärr allt mer ovanlig. Ett så väl sammanhållet
kvarter som detta är av s...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.