Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, JÄRSNÄS 6:1 JÄRSNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järsnäskkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSNÄS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSNÄS 6:1

1/1/08 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A utgör ett renodlat köpegravskvarter från förra sekelskiftet,
kyrkogårdens mest statusfulla där gravarna tidigare köptes för ”evärderlig
tid”. Karaktären från tidigt 1900-tal är ovanligt väl bevarad genom
det rika beståndet av grusgravar. Gravvårdsbeståndet uppvisar
en stor rikedom av former och speglar gravkonstens utveckling från
1800-talet till idag. Särskilt värdefulla är en handhuggen kalkstensvård
från 1880 och ett gjutjärnskors från 1879 som representerar
övergången från hantverk till industri inom gravkonsten. Karaktärsskapande
inslag är förra sekelskiftets påkostade vårdar och två
kyrkoherdegravar som inhä...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representerat från länsstyrelsen i Jönköpings län.