Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, HAKARP 1:22 M.FL. HAKARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hakarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAKARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAKARP 1:22

HAKARP 3:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A och B
Kvarteren har en särställning på kyrkogården genom sina många
välbevarade äldre och påkostade gravvårdar. Här fi nns kyrkogårdens
bevarade grusgravar och dessa tillsammans med stenramarna är vik-
tiga för kvarterens karaktär för förståelsen av ett utbrett gravskick
från förra sekelskiftet. Det är också det enda området på kyrkogården
med högresta gravvårdar vilket ger kvarteren en ståtlig och
ålderdomlig prägel.

Kvarter C och D
Kvarteret har en enhetlighet som är typisk för denna tid, med regelbundet
placerade gravvårdar av liknande utseende i upprepade
rader. Det kulturhistoriska värdet är främst koppla...

Läs mer i eget fönster

Ia Manbo, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.