Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, BARNARP 6:1 BARNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Barnarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARNARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARNARP 6:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Området har en sammansatt karaktär eftersom det utgörs av sinsemellan
olikartade småkvarter. Av störst värde är den sammanhållna
raden av påkostade gravvårdar från förra sekelskiftet längs
kyrkogårdsmuren. Dessa vittnar såväl om en gången tidsandas individualism
och statustänkande som genom de Wennbergska familje-
gravarna om industrialismen och dess stora betydelse för socknen.
Autenticiteten är något försvagad genom att grusbäddarna är borttagna.
Denna rad är likväl känslig för nytillskott och restriktivitet
bör iakttagas i avseende på detta. Befi ntliga vårdar bör bevaras på
plats. Övriga två ytor är små till ...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.