Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, FURINGSTAD 9:1 FURINGSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

FURINGSTADS KYRKA 2004-02-09, 90.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FURINGSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FURINGSTAD 9:1

1/1/00 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkapellet, kyrkogårdsmuren med sitt tidstypiska gjutjärnsstaket i nygotik och den timrade boden bildar tillsammans med det intilliggande gravfältet och runstenarna en tydligt avläsbar historisk miljö, som speglar en lång kontinuitet.

KYRKOGÅRDEN: Gravkapellets exteriör är i det närmaste intakt sedan uppförandet på 1890-talet.
Efter avslutad kyrkogårdsinventering kompletteras den kulturhistoriska bedömningen.

KYRKOBYGGNADEN: Furingstads medeltida kyrka har trots sentida förändringar påtagligt behållit sin småskaliga romanska karaktär. Stora delar av kyrkans murverk i tornet, långhuset och delar...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift.