Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, VÄSTRA HUSBY 6:1 VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Husby, 1097

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA HUSBY KYRKOGÅRD (akt.), VÄSTRA HUSBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTRA HUSBY 6:1

12/19/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkapellet och kyrkogården, tillsammans med den fd skolan, prästgården, lönebostället och kyrkstallarna utgör ett värdefullt exempel på ett sockencentrum med en lång historisk kontinuitet.

Kyrkogården
Gravkapellet väster om kyrkan har en mycket välbevarad och medvetet gestaltad exteriör.

Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan tillhör den stora grupp sockenkyrkor som under 1800-talets första hälft nybyggdes till följd av bl a den stora befolkningsökningen. Liksom fallet var med flera av dessa byggdes kyrkan intill det bevarade me...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1.e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Västra Husby kyrka och kyrkogård med dess grindar, mur, och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Kyrkan är belägen på en höjd
med ett dominerande läge över den kringliggande bygden.

På en karta över Västra Husbys socken från 1650 redovisas platsen med en kyrka utan
omgärdning. Kyrkans byggdes om 1821. Kyrkan och gravkapellet utformades i en
nyklassicistisk stil. På Häradsekonomiska kartan 1868-1877 redovisas kyrkogårdens
utbredning som en oregelbunden rektangel, kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del.
Den sjukantiga kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum.