Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:12 M.FL. VISNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 366:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISNUMS KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:12

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:11

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:2

1/22/04 Karaktäristik och bedömning

Den nuvarande kyrkan och kyrkplatsen från 1730-talet, föregicks av en medeltida träkyrka sydost om den nuvarande kyrkplatsen. Gravfält från järnåldern, den gamla kyrkplatsen, prästgårdsanläggningen i det öppna jordbrukslandskapet och kyrkan, bildar tillsammans ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Visnums korsformade, spånklädda och rödmålade kyrkan från 1733 med tresidig koravslutning och fristående klockstapel, är välbevarad och ett fint exempel på barockens träkyrkobyggnadskultur. Interiören speglar provinsiella strömningar under 1700-talets först hälft med rikt utformad predikstol och altaruppsats, båda i barock stil...

Läs mer i eget fönster

Inge Bredin, Karlstads stift, Erika Hedenskog, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Karl-Arne Karlsson, Regionmuseum Västra Götaland, Lars Bergstöm, Regionmuseum Västra Götaland, Lena Thor, Värmlands Museum och Maria Linder, Värmlands Museum.