Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, RUDSKOGA KLOCKARGÅRD 1:6 RUDSKOGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 351,36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RUDSKOGA KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RUDSKOGA KLOCKARGÅRD 1:6

3/22/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
RUDSKOGA STENKYRKA, invigd 1777, med säregen rosafärgad putsfasad (återställd 1975) är stiftets enda kyrka med tornbyggnad placerad mitt för långhusets nordsida. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad från byggnadstiden och utgör ett välbevarat exempel på den gustavianska periodens kyrkobyggande.
Ett för byggnadsstilen typiskt rymligt och ljust färgsatt kyrkorum uppvisar efter renoveringar under 1900-talet en mer färgstark och delvis stilblandad inredning än ursprungsidén. Altaruppsats och predikstol utförda i den praktfulla och för stiftet karakteristiska provinsiella barockstilen är...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Maria Linder, Värmlands Museum, 2003-09-30
Referensgrupp: Inge Bredin, Karlstads stift, Erika Hedenskog, Länsstyrelsen Värmland, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Karl-Arne Karlsson, Regionmuseum Västra Götaland, Lars Bergstöm, Regionmuseum Västra Götaland, Lena Thor, Värmlands Museum och Maria Linder, Värmlands Museum.
Mötesdag: 2004-03-22