Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SANKT ANNA KYRKA 1:1 SANKT ANNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Anna nya kyrka, 96

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANNA KYRKOGÅRD (akt.), SANKT ANNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT ANNA KYRKA 1:1

9/20/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, gravkoren, kyrkstallarna och kyrkogården utgör tillsammans med den omgivande bebyggelsen, såsom skolan, fd klockargården, ålderdomshemmen och kyrkoherdebostaden en kulturhistoriskt intressant miljö och ett levande sockencentrum.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Sankt Anna kyrka utgör ett exempel på de kyrkor som nybyggdes under tidigt 1800-tal, bland annat till följd av befolkningsökningen. Kyrkan präglas exteriört av byggnadstidens ideal med ljusa spritputsade fasader, symmetriskt placerade fönster, flackt sadeltak och ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Sankt Anna nya kyrka och kyrkogård med dess gravkor, bisättningskammare, grindar, mur
och trädkrans är en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Sankt Anna är en herrgårdssocken. De tre herrgårdarna Herrborum, Torönsborg och
Ängelholm ligger inom eller delvis inom socknens gränser. Att kyrkan ligger nära tre stora
herrgårdar är något som avspeglar sig på kyrkogården med stora gravplatser för bland annat
familjerna Mörner och Spens.

Av stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde för hela kyrkomiljön i Sankt Anna är bland
annat träden i trädk...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum 2006.