Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Mogata kyrka, 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOGATA KYRKOGÅRD (akt.), MOGATA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENGÅRDEN 2:1

4/13/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med de fd administrativa byggnaderna: skolan, lärarbostaden, sockenstugan och tingshuset, en väl sammanhållen kyrkomiljö och traditionellt sockencentrum av stort kulturhistoriskt intresse.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen innehåller ingen bedömning av gravvårdar och kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Mogata kyrka var en av de sista rent nyklassicistiska kyrkorna som byggdes i Linköpings stift. Dess formspråk är väl genomfört såväl exteriört som interiört, med sin ursprungliga karaktär väl bibehållen. Den präglas av ljusa ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Mogata kyrkogård bildar tillsammans med kyrka, trädkrans, omgärdning, grindar och
grusgångar en väl sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Av stort kulturhistoriskt och miljöskapande värde för hela kyrkomiljön i Mogata är bland
annat träden i trädkransen, som visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framförallt under 1800-talet, samt de rikt dekorerade
smidesjärngrindarna från 1800-talet. Söder om kyrkogården ligger Mogata gamla tingsplats
med bevarade byggnader från 1700-talet då detta var Mogatas administrativa centrum.
I ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum 2006.