Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, TUNNBINDAREN 3 DROTHEMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Drothems kyrka, 43

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DROTHEMS KYRKA (akt.), DROTHEMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

TUNNBINDAREN 3

5/9/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, kyrkogården, klockstapeln och det fd kyrkstallet tillsammans med den omgivande bebyggelsen utgör en bebyggelsestruktur med småstadskaraktär som ingår som en del av riksintresseområdet i Söderköping.

Kyrkogården
En fullständig kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Drothems kyrka, byggd av gråsten under tidigt 1300-tal, är en av de få medeltida kyrkor i länet som redan från början har uppförts som salkyrka, en kyrkobyggnadstyp som är typisk för högmedeltiden. Sakristian utgör den äldsta byggnadsdelen med delar från 1...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län.

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV DEN ÄLDRE KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkan och klockstapeln, kvarvarande gravvårdar och omgärdning har mycket höga
kulturhistoriska värden. De få gravvårdar som ännu finns kvar vittnar om att området
runt kyrkan har använts som begravningsplats. Till omgärdningen hör en hagtornshäck
och enligt uppgift ersattes den äldre bogårdsmuren någon gång under 1800-talet med en
hagtornshäck. Det ger detta häckslag en lång tradition. Grindstolparna och de äldre
grindarna, tillsammans med järnstaketet från 1960-talet, som ritades av Kurt von
Schmalensee, speglar olika tidsideal. Kurt von Schmalensee var bl.a....

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Jeannette Kreutz, Östergötlands
länsmuseum 2006.