Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, BÖRRUM 7:1 BÖRRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Börrums kyrka, 64

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRRUMS KYRKOGÅRD (akt.), BÖRRUMS KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRRUM 7:1

9/6/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan, kyrkogården, klockstapeln, gravkoret och fd kyrkstallet, utgör tillsammans med den fd skolan och lärarbostaden samt fattighuset, ett värdefullt exempel på en samlad kyrkomiljö som vittnar om kyrkplatsens tidigare betydelse som sockencentrum.

Kyrkogård
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Börrums kyrka, uppförd på initiativ av bl a ägarna till Börrums säteri, är ett exempel på en av länets mindre sockenkyrkor byggd med ringa medel och med hjälp av lokala krafter. Kyrkan uppfördes av trä vilket var vanligt i de nybildade socknarna vid d...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkeson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Börrums kyrka och kyrkogård med dess gravkor, klockstapel, mur och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Platsen som Börrums kyrka står på, skänktes 1677 av ägarinnan av Börrums gård fru Vendela
Rosenhjelm som begravningsplats. Att platsen användes som begravningsplats innan kyrkan
kom till platsen visar den mängd av fynd som gjorts av likkistor och ben vid markarbeten inne
i kyrka som byggdes 1718.
Av stort kulturhistoriskt- och miljöskapande värde för hela kyrkomiljön i Börrum är bland
annat träden i trädkransen som visar på det parkideal som blev vanligt ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum 2006.