Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ängelholm kn, STARBY 34:1 STARBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1626-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STARBY KYRKA (akt.)
Skåne
Ängelholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STARBY 34:1

11/14/16 Karaktäristik och bedömning

Starby ligger i ett jordbrukslandskap. Byns hus är samlade längs landsvägen öster om kyrkan. Kyrkan är mycket vackert belägen ovanför dalsänkan med Rönneå. Ängsmarken norr om kyrkan sluttar ner mot ån.
Kyrkogården är omgärdad av hamlade lindar och mot vägen vitputsad mur med utsirad gjutjärnsgrind. Kyrkans omgärdning är karaktärsskapande och betydelsefull. Ett flertal högresta gravstenar från 1800-tal står på södra sidan. Kyrkogården upplevs som splittrad med stora gräsbesådda delar, delar med bara singel och vissa delar har gravar med omgärdning av buxbom eller stenramar.

Kyrkan har medeltida ursprung från omkring 1200 då en ro...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Starby kyrka, Rönnebergs
kontrakt, har upprättats av: Kristina Simonsson (rapportförfattare, foto, inventering), Arkitekt SAR/MSA
Karl Johan Kemberg (granskare), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg 042-14 92 30, www.jais.se

Karakteriseringen har gjorts efter samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift.
Inventeringsdatum: 2015-12-08 Färdigställd rapport: 2016-11-14