Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ängelholm kn, ANISEN 1 M.FL. MUNKA LJUNGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1634-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKA LJUNGBY KYRKA (akt.), MUNKA-LJUNGBY KYRKA (akt.)
Skåne
Ängelholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANISEN 1

MUNKA LJUNGBY 131:1

11/14/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering
Munka Ljungby har ett flertal bevarade ståtliga tegelhus från 1900-talets början som
minner om uppsvinget vid järnvägens tillkomst. Några av dessa har nu fått nya
användningar som församlingshem och förskolor. Längs Storgatan ligger låga äldre
gathus med träpanel eller tegel.

Kyrkogården är mycket stor och innehåller ett flertal olika delar. På gamla
kyrkogården närmast kyrkan står de flesta högresta äldre stenarna direkt i gräs. Nya
kyrkogården är mycket lummig med mycket träd och gräs och gränsar dessutom till en
trädbevuxen slänt mot en å. På nya kyrkogården är anlagt minneslund, asklund ...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Munka Ljungby kyrka, Bjäre kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember, (granskare) Arkitekt SAR/MSA, Cert. sakkunnig avseende
kulturvärden.
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-08-23 Färdigställd rapport: 2016-11-14