Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HOV 19:1 HOVS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

HOVS KYRKA, 2004-03-16, 34558

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVS KYRKOGÅRD (akt.), HOVS KYRKA (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HOV 19:1

9/14/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med den omkringliggande bebyggelsen, som t ex skolan och Hovgården, en mycket värdefull kulturmiljö. Kyrkomiljön ingår även som en väsentlig del av den riksintressanta kulturmiljön runt Tåkern.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Hov intar en särställning bland länets medeltida kyrkplatser genom den rika förekomsten av tidigkristna gravmonument, kopplingen till kungsgården samt den äldsta stenkyrkan. Kyrkans medeltida byggnadshistoria är inte helt klarlagd. Murverket härstammar dock från de ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/05 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Kyrkans placering på kyrkogårdens nordöstra del är mycket vanlig för medeltida
kyrkor. Hov är en medeltida socken och intar en särställning bland länets medeltida
kyrkplatser genom den rika förekomsten av tidigkristna gravmonument. De tidigkristna
gravmonumenten, de s k eskilstunakistorna, visar på socknens ledande ställning.
Gravvårdarna representerar en bred spännvidd, där hällar, stenramsgravar och obelisk är
några exempel på en ålderdomlig gravvårdstrend och gravanläggningar som är mer
påkostade. Till denna kategori hör också gravkullen där kungliga kammarherren, greve
Kristian August Vilhelm Lu...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Caroline Morgansdotter, Östergötlands
länsmuseum 2005.